Rekrutacja do kół MDK 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez organ prowadzący, przyjmujemy wnioski o przyjęcie nowych uczestników do kół MDK, które rozpoczną działalność w roku szkolnym 2020/2021. Wypełnione wnioski wraz z ewentualnymi oświadczeniami prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przy wejściu do PCEiK. 
 
 
 
 
 
 
 

strona główna