Komunikat

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy informuje, że na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871) wznawia się od dnia 18 maja 2020 r. prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym w zakresie działalności Młodzieżowego Domu Kultury. Zajęcia są organizowane zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze bezpieczeństwa. Rodzice uczestników zajęć proszeni są o kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub z wicedyrektor PCEiK p. Małgorzatą Kozłowską pod nr tel. 71 314 01 72 w sprawie złożenia deklaracji uczestnictwa w zajęciach w okresie pandemii koronawirusa.

Procedura bezpieczeństwa

Załącznik-nr-1-DEKLARACJA-RODZICA

Załącznik nr 2 – ANKIETA

 


strona główna