Taniec – Rita Włodarczyk

Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi materiałami i do ćwiczeń. 

Propozycja ćwiczeń rozgrzewających
 
Układ 1
 
Kolejny układ  – tym razem dla średniozaawansowanych i zaawansowanych.

strona główna