SWIS Nauczycieli Wychowawców oraz SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – szkolenia on-line

SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – spotkanie III – Specjalista ds. rynku pracy, czyli co powinien wiedzieć nauczyciel aby przygotować ucznia do życia po ukończeniu szkoły – Anna Płoska/ R. Wiśniewska-Paluch – 29.04.2020 r.  godz. 17:00 – szkolenie on-line  Zaproszenie

SWIS Nauczycieli Wychowawców – spotkanie IV – Praca z uczniem ze SPE i trudnościami w nauce – wybrane metody i techniki pracy – Marcin Kuc/R. Wiśniewska-Paluch -27.04.2020 r.  godz. 17:00 – szkolenie on-line  Zaproszenie


strona główna