XVII Powiatowy Konkurs Literacki „Zaplątani w sieci”

Szanowni Państwo.

Informujemy, że XVII Powiatowy Konkurs Literacki „Zaplątani w sieci” odbędzie się w zaplanowanym terminie. Prace należy przesłać w formie elektronicznej do dn. 24.04.2020 r. na adres pceik@pceik.pl

Przyjmujemy prace wyłączne w formacie PDF.

Regulamin konkursu literackiego

 


strona główna