„Zmalujmy coś razem – myślenie wizualne dla nauczycieli”

 

5 marca o godzinie 16:00 w naszej placówce odbędzie się szkolenie z myślenia wizualnego, którego adresatami są nauczyciele, edukatorzy, trenerzy, liderzy, doradcy i konsultanci.

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotą myślenia wizualnego, wprawianie ręki w ruch i myślenia w działania, otwarcie na niestandardowe metody uczenia się, rozbudzenie kreatywności własnej.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł 1. Myślenie wizualne

 • Rysunkowe powitanie
 • Istota metody – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym jest myślenie wizualne i dlaczego warto rysować? Kilka słów z teorii podwójnego kodowania
 • Analogia symboliczna i metafora wizualna na drodze do graficznego wyrażenia siebie, czyli odpowiedź na pytanie dlaczego obraz jest wart 1000 słów.
 • Myślenie wizualne, facylitacja graficzna, sketchnoting, graphic recording i flipownie – różnice
  i podobieństwa.

Moduł 2. Etapy procesu myślenia wizualnego

 • Różne style rysowania
 • Elementy flitowania, czyli rysunkowy alfabet:
  • magia pisma (rodzaje liter: pisane, drukowane i blokowe)
  • pola tekstowe: pojemniki, chmurki
  • nagłówki
  • punktory, strzałki i linie
 • Sposoby na rysowanie przedmiotów, ludzi, twarzy i oddawanie emocji
 • Tworzenie banku ikon – obrazy znane, lubiane, często odtwarzana, na nowo wymyślane wspomagające zapamiętywanie: ludziki i ikonki (przedmioty)
 • Dobór kolorów – maksymalizowanie koncentracji odbiorcy i efekt wizualny

Moduł 3. Etapy procesu myślenia wizualnego . Działania na materiale problemowym

 • Myślenie wizualne – metafora jako narzędzie wspomagające realizację celów dydaktycznych, warsztatowych i szkoleniowych – planowanie powierzchni flipcharta.
 • Autorskie flipy wg potrzeb: wiedza przedmiotowa, informacje, program, powiadomienia, ikony prezentacji i inne…
 • Wsparcie w zakresie kształtowania umiejętności własnych – przełamywanie oporu przed wykonaniem graficznej notatki w pracy zawodowej
 • Podsumowanie – linki inspiracji, ewaluacja i zaświadczenia

Osoba prowadząca Monika Just – dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; trener twórczego myślenia, pedagog, szkoleniowiec, edukator. Licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, treningów twórczości, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów i metod aktywizujących myślenie – zwinnych i interaktywnych – dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, trener Szkoły Pamięci SENSOS, Szkoły Umiejętności Miękkich: PASJA i Fundacji Kolorowo. Partner merytoryczny i ekspert platformy edukacyjnej EduAkcja, Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych, Akademii Twórczego Nauczyciela, Teatru PINOKIO w Łodzi oraz ekspert medialny w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 02.03.2020 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.


strona główna