11 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Bezpieczny Internet

Bibliografia w wyborze

I. Pozycje zwarte:
1. Andrzejewska Anna. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych :aspekty teoretyczne i empiryczne. — Warszawa : Difin, 2014.
2. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T. 1,Cyfrowa przestrzeń kształcenia /pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. — Kraków : Impuls, 2015.
3. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T. 2,Dylematy społeczności cyfrowej /pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. — Kraków : Impuls, 2015.
4. Cyfrowe dzieci :zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy /redakcja naukowa: Sylwester Bębas[i in]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.
5. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży :realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa /redakcja naukowa Marek Górka. Warszawa : Difin, 2017.


6. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej /redakcja naukowa Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016.
7. Internet :między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem /pod redakcją Mirosława Kowalskiego. –Tychy : Maternus Media, cop. 2008.
8. Izdebski Paweł. Internet i gry internetowe :osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.
9. Kardaras Nicholas. Dzieci ekranu :jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu. — Warszawa : CeDeWu, 2018.
10. Kozak Stanisław. Patologie komunikowania w Internecie :zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa : Difin, 2011.
11. Pyżalski Jacek Łukasz. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. –Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,2012.
12. Spitzer Manfred. Cyberchoroby :jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura – Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2016.
13. Trejderowski Tomasz. Kradzież tożsamości :terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, Internet, telefon, Facebook. — Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013.
14. Wawrzyniak Michał. Hejtoholik czyli Jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy cię oczerniają. — Gliwice : Wydawnictwo „Helion”, cop. 2015.
15. Wąsowicz Grażyna, Styśko-Kunkowska Małgorzata. Młodzież w Internecie :zagrożenie uzależnieniem : podręcznik do kwestionariusza MAWI. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.
16. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / redakcja naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. — Warszawa : Diffin, 2014.

II. Artykuły z czasopism:
1. Bednarek Józef. Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla działalności opiekuńczo-wychowawczej// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2018, nr 1, s. 3-11.
2. Gruszczyk-Kolczyńska Elżbieta. Tabletowe dzieci : ile zła wyrządza małym dzieciom tablet reklamowany jako najlepsza zabawka dla twojego dziecka. Ku rozwadze dorosłym, którzy temu ulegają // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 5, s. 325-334.
3. Kłusek Urszula. Czego Jaś się nie nauczy…// Wychowawca. – 2019, nr 9, s. 7.
4. Knol Kamila. Czy Internet to świat bez zasad? // Remedium . – 2012, nr 7/8, s. 4-5.
5. Kubala-Kulpińska Aleksandra. Wirtualna agresja -realne ofiary // Głos Pedagogiczny . -2012,nr 36, s. 56-58.
6. Nęcki Zbigniew. Psychologia człowieka zalogowanego // Wychowawca. – 2019, nr 9, s. 4-6.
7. Polcyn-Matuszewska Sylwia. Bezpieczeństwo dzieci w sieci // Remedium. – 2015, nr 4, s. 10-11.
8. Polcyn Sylwia. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży // Remedium. – 2017, nr 9, s. 28-29.
9. Polcyn Sylwia. Młodzież w „krzywym zwierciadle” Facebooka // Remedium. – 2018, nr 4, s. 28-29.
10. Polcyn Sylwia. Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 10, s. 3-10.

III. Artykuły w wersji cyfrowej
1. Andrzejewska Anna. Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży // Świat Problemów” 2017, nr 1, s. 25-29.
2. Białecka Bogna: Niebezpieczne zachowania w Internecie // Wychowawca. – 2019, nr 9 s. 14-15.
3. Bochenek Marcin. Gimnazjaliści i licealiści w Internecie – zachowania i bezpieczeństwo // Trendy. – 2015, nr 4, s. 43-47.
4. Kaczmarek Kinga Maria. Ryzykowne zachowania a nowe media // Remedium. – 2014, nr 7/8 s. 1-3.
5. Kozłowski Marcin.Kontrola rodzicielska, czyli jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2013, [nr] 2, s. 9-10.
6. Mysior Radosław. Cyberseks : ciemna strona nowych mediów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 7, s. 34-38.
7. Szuster Anna. O możliwości ograniczenia agresji rówieśniczej w Internecie: rola przyjmowania perspektywy innej osoby i empatii // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2016, nr 4, s. 36-40.
8. Wilczyński Przemysław. Cyberpirata portret własny // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 6, s. 5-6.
9. Wierzbicki Janusz S. Technologia informacyjna i usługi sieci społecznościowych w projektach edukacyjnych // Uczę Nowocześnie. – 2012, nr 2, s.76-78.
10. Zioło-Pużuk Karolina.Bezpieczeństwo w Internecie // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 9, s. 48-51.

IV. Netografia:
1. http://pytam.edu.pl/lifstyle/311-prawda-czy-falsz-jak-demaskowac-falszywe-wiadomosci
2. https://fdds.pl/oferta/oferta-edukacyjna/
3. https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/materialy_edu_dla_nauczycieli/Sieciaki/Sieciaki.pl_scenariusz_zajec_klasy_IV-_VI.pdf
4. https://klikajbezpiecznie.pl/
5. http://necio.pl/
6. https://sieciaki.pl/
7. https://webowadbp.wixsite.com/netykieta/
8. http://www.dzieckowsieci.pl/
9. https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/plik-i-folder.html
10. https://www.edukacja.fdds.pl/
11. https://www.youtube.com/watch?v=bdlL0T_yRP4 (Plik i Folder)
12. https://youtu.be/ORtdAkOg4fM (owce w sieci)


strona główna