Zapraszamy na spotkanie „Przy małej czarnej …” – 27.11.2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

zaprasza

nauczycieli matematyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych prezentowaną tematyką na spotkanie pt.

„Przy małej czarnej o … pięknej matematyce z kartką i nitką”

w dniu 27 listopada 2019 r. w godz. 17.45 – 19.15

Animatorka spotkania: Joanna Palińska

Zaproszenie

Uczestnicy spotkania:

– przedyskutują, jaki wpływ na kształcenie wyobraźni przestrzennej uczniów ma sztuka kreślenia nitką, czyli wyszywanie,
– wymienią się doświadczeniami zawodowymi,
– doświadczą, w jaki sposób zaciekawić uczniów i pobudzić ich kreatywność,
– otrzymają szablony do wyszywanek,
– stworzą wyszywanki matematyczne. 


strona główna