Rekrutacja do kół MDK

26 sierpnia od godz. 9.00 rozpocznie się nabór wychowanków do kół zainteresowań prowadzonych w MDK – PCEiK. 
Zapraszamy do naszej placówki w celu wypełnienia wniosku o przyjęcie na zajęcia. W imieniu uczestników niepełnoletnich dokumentację wypełniają rodzice / prawni opiekunowie. 

Plan zajęć na r. szk. 2019/2020

 

 

strona główna