Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w PCEiK 2019/2020

Informujemy, że od 26 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy zapisy do kół zainteresowań w ramach działań statutowych Młodzieżowego Domu Kultury. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy zajęcia dla dzieci do 5 do 19 lat tj: koła taneczne (hip-hop, cheerleaders, taniec nowoczesny, zajęcia rytmiczno-taneczne), koło ceramiczne, koła plastyczne (rysunek i malarstwo, mały malarz), koło wokalne, wokalno-instrumentalne, koło teatralne, szachy i nordic walking.

Szczegółowy harmonogram zajęć oraz informacje dodatkowe zostaną  przedstawione w terminie późniejszym.


strona główna