VII Oleśnicka Noc z Biologią

24 maja uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli  w VII Oleśnickiej Nocy z Biologią.  Zajęcia w ramach Nocy zostały  przygotowane i przeprowadzone przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przedstawicielami współorganizatorów tegorocznego wydarzenia byli: dr Józef Krawczyk Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji Wydziału Nauk Biologicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani Magdalena Żerebecka Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury oraz Pani Jadwiga Wieczorek Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy.

Koordynatorem akcji z ramienia wrocławskiej uczelni  była dr Małgorzata Dambiec.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pani Małgorzata Iwańska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Oleśnickiego, Pani Edyta Małys-Niczypor  Zastępca Burmistrza Oleśnicy, Pani Grażyna Dłubakowska Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy.

Program Oleśnickiej Nocy z Biologią jest przygotowywany w taki sposób, aby zachęcić uczniów do rozwijania swoich zainteresowań w kierunku nauk biologicznych.  Pokazy i wykłady prowadzone były w sposób ciekawy i niekonwencjonalny. Uczniowie uczestniczyli w pokazach, wykładach, warsztatach, zajęciach laboratoryjnych na temat m.in.: Na tropie morderstwa, Nerka – organ nie na sprzedaż, Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej, Jak się śmieje las?, Izolacja DNA z cebuli, Z wizytą w gnieździe os, czyli jak wygląda życie z perspektywy błonkoskrzydłych?, Życie drożdży.

Wykaz szkół biorących udział w VII Oleśnickiej Nocy z Biologią:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oleśnicy
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 6 w Oleśnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy
 • Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 • Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
 • Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
 • Szkoła Podstawowa w Smolnej
 • Szkoła Podstawowa w Dobroszycach
 • Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie
 • Szkoła Podstawowa w Działoszy
 • Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze
 • Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie

Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Oleśnickiej Nocy z Biologią!


strona główna