„Moja pierwsza firma”

25 marca  br. pod hasłem „Moja pierwsza firma” odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Gospodarce. W szranki stanęli uczniowie ze szkół powiatu oleśnickiego: ZSP Twardogóra, ZSP Oleśnica, ZSP Syców ,I LO . W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test z ogólnej wiedzy ekonomicznej ,która jest niezbędna w życiu każdego człowieka. Druga część konkursu miała charakter praktyczny i polegała na wykonaniu zadań praktycznych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Uczniowie  wnikliwie analizowali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia jakie mogą napotkać w związku z wejściem na konkurencyjny rynek. Wiedza teoretyczna staje się bezużyteczna, jeśli  młody człowiek nie nabędzie umiejętności jej stosowania dla racjonalnego przekształcania rzeczywistości.

Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce jest przykładem praktycznego wykorzystania  wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy teoretycznej oraz zastosowania jej w aktywności społeczno-gospodarczej .

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca ds. szkolnictwa zawodowego PCEiK.


strona główna