Pożegnanie Pana Edwarda Niczypora

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dn. 28 stycznia pana Edwarda Niczypora, znanego oleśnickiego fotografa.

Śp. Pan Edward Niczypor był w latach 1962 – 1994 związany zawodowo z Młodzieżowym Domem Kultury w Oleśnicy. Pracował najpierw  jako instruktor zajęć fotograficznych

Od 1974 r. objął stanowisko kierownika pracowni fotograficznej i filmowej, które piastował aż do odejścia na emeryturę w 1994r.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci jego serdeczność, życzliwość i ciepły uśmiech.

Rodzinie Pana Edwarda składamy nasze najszczersze kondolencje.

 

Dyrektor i pracownicy

Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy


strona główna