Zajęcia zimowe dla wychowanków MDK – PCEiK

Uwaga rodzice!

Dzieci uczęszczające do kół zainteresowań  w PCEiK w I tygodniu ferii (28.01 – 01. 02. 2019 r. ) mogą brać udział  w zajęciach artystyczno – rekreacyjnych MDK  w godzinach 9.00 – 14.00 prowadzonych na terenie naszej placówki.

Zajęcia są bezpłatne.  Zapisy prowadzą nauczyciele – instruktorzy poszczególnych kół. Do zapisu potrzebny będzie PESEL dziecka.

 

Plan zajęć feryjnych


strona główna