Cykl wykładów nt. „Ojcowie naszej niepodległości”

18 października 2018 r. w sali widowiskowej BiFK w Oleśnicy odbył się wykład Pana prof. Grzegorza Straucholda nt. „Sprawa polska w trakcie Wielkiej Wojny i Kongresu Pokojowego – dylematy i wybory polskich czołowych polityków i praktyków”.

Było to drugie spotkanie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach cyklu wykładów  pt. „Ojcowie naszej niepodległości”.  Program  realizowany  przez  PCEiK przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych UWr.,  ma na celu zainteresowanie odbiorców i poszerzenie ich wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Już teraz zapraszamy na kolejny, ostatni już wykład w ramach cyklu, który wygłosi Pani prof. Joanna Nowosielska-Sobel nt. „Polska nareszcie niepodległa – wizje i następstwa w gestach, słowach i czynach elit niepodległościowych na niwie życia codziennego”.


strona główna