XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych, która odbędzie się w dniach 19–21 września 2018 roku we Wrocławiu. Temat przewodni tegorocznej edycji Konferencji brzmi „Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania”. Podobnie jak poprzednie spotkania, XXII KKDPP będzie interdyscyplinarnym forum służącym przepływowi informacji i poglądów (szczególnie pomiędzy dydaktykami, czynnymi nauczycielami oraz studentami), poszukiwaniu rozwiązań pojawiających się problemów oraz nowych obszarów badawczych, jak również nawiązywaniu współpracy. Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką, a w szczególności do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

 

Program Konferencji

Zaproszenie

Formularz rejestracyjny

 


strona główna