Egzaminy dyplomowe

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 realizowało studia podyplomowe.

Oferta edukacyjna adresowana była do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności kierowaliśmy ją do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego.

Wysoką jakość kształcenia zapewnił staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzili doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, programy i metody nauczania,  a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Dodatkowo elementem sprzyjającym było wykorzystanie technik kształcenia na odległość (e-learning) oraz organizacja zajęć dydaktycznych w systemie piątkowo-sobotnim najbliżej miejsca zamieszkania.

W bieżącym roku akademickim studia podyplomowe zrealizowało 205  studentów na dwudziestu sześciu kierunkach:                                                                                      

 1. Autyzm,
 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 3. Biologia w szkole,
 4. Chemia w szkole,
 5. Coaching i tutoring w edukacji,
 6. Doradztwo zawodowe,
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa,            
 8. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 9. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 10. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia,
 11. Fizyka w szkole,
 12. Geografia w szkole,
 13. Historia w szkole,
 14. Logopedia,
 15. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 16. Pedagogika specjalna,
 17. Przygotowanie pedagogiczne,
 18. Przyroda w szkole,
 19. Samorząd terytorialny,                                    
 20. Technika z szkole,
 21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 22. Wiedza o społeczeństwie w szkole,
 23. Wychowanie do życia w rodzinie,
 24. Zarządzanie w oświacie,
 25. Administracja publiczna,
 26. Samorząd terytorialny.

 

W styczniu, kwietniu oraz czerwcu w PCEiK w Oleśnicy odbyły się egzaminy dyplomowe. Wszystkim studentom gratulujemy ukończenia studiów na wybranym kierunku. Kadrze pedagogicznej dziękujemy za współpracę. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy podczas Powiatowej Konferencji Inaugurującej rok szkolny 2018/2019. Świadectwa wręczy Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSNP w Warszawie dr Rafał Kosmulski.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez PCEiK i Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2018/2019, która jest dostępna na stronie PCEiK www.pceik.pl .


strona główna