Czy św. Mikołaj istnieje? W PCEiK-u na pewno…

Pytanie to, w tytule
postawione tak śmiało,
choćby z największym bólem
rozwiązać by należało.

K.I. Gałczyński

Idąc za radą mistrza Konstantego, nad istnieniem św. Mikołaja zastanawiało się bardzo intensywnie ponad pięćdziesięcioro dzieciaków wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami.

6 grudnia  bowiem, jak tradycja każe, o godz. 17.00  w sali widowiskowej Korelat  w SM „Zacisze” odbywały  się PCEiK-owe mikołajki. Dzieci przychodzące na zajęcia do MDK – PCEiK miały sposobność przekonać się , że na pewno najsympatyczniejszy święty istnieje i rozdaje prezenty. Nieliczni wątpiący zostali przekonani.

Zabawę mikołajkową okrasiły występy najmłodszych kół tanecznych prowadzonych przez p. Klaudię Skadorwę oraz małych wokalistek przygotowanych pod kierunkiem p. Anny Wozińskiej. Nad całością realizacji czuwał zespół teatralny p. Tomasza Zaręby.

Powrót Mikołaja przewidywany za rok.


strona główna