Szkolenie dla pedagogów i psychologów w Karpaczu

PART_1511529119587

 W dniach 15-16 listopada w Karpaczu odbyło się szkolenie nt.: Zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej a zespołowa praca psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli, zorganizowane przez PCEiK. Uczestniczyli w nim pedagodzy i psycholodzy wszystkich etapów kształcenia ze szkół z terenu powiatu oleśnickiego. Głównym celem warsztatów było wskazanie efektywnych sposobów zespołowej realizacji szkolnych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów z użyciem narzędzi multimedialnych przeprowadziła: Pani dr Lidia Sikora – konsultant PCEiK ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy szkolenia mogli również skorzystać z porad  i wskazówek udzielanych przez st. asp. Dariusza Żaka – funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz Pana Przemysława Hanzel – pracownika Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, przygotowanie merytoryczne prowadzących, jak również  wspaniałą atmosferę podczas zajęć. Każdy uczestnik  otrzymał komplet materiałów  związanych ze szkoleniem.

 


strona główna