III Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury było organizatorem III Powiatowej  Konferencji  Inaugurującej  rok szkolny 2017/2018. Uroczystość odbyła się 7 września 2017 r. w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. W konferencji i konsultacjach grupowych uczestniczyło ok. 200 osób: nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu oleśnickiego.

Pan Roman Lorens, przedstawiciele firm: Microsoft dla Edukacji, portalu MultimediawSzkole, CSO NETICTECH SA, Grupy Helion SA  oraz zaproszeni goście wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt.: 

  1. Nowoczesna edukacja.
  1. Microsoft dla EDUKACJI – przykłady rozwiązań wspierających naukę programowania oraz uczenia przedmiotów STEM.
  1. Roboty, a nowa podstawa programowa – jak ugryźć temat
  1. ScottieGo – innowacyjną grą do nauki programowania już w edukacji wczesnoszkolnej!
  1. Programowanie i inne zmiany w edukacji informatycznej. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?

Podczas pierwszej części Konferencji swoją ofertę zaprezentowały wydawnictwa: WSiP i GWO. 

Istotnym punktem przedsięwzięcia była prezentacja oferty  edukacyjnej PCEiK na rok szk. 2017/2018, adresowanej do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych  i placówek oświatowych powiatu. 

W trakcie  konsultacji grupowych realizowanych tuż po oficjalnej części Konferencji zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w seminariach na temat:

1. O czym warto pamiętać w nowym roku szkolnym – pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej.

2. Awans zawodowy – wyzwaniem dla nauczyciela.

3. Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.

4. Uczeń w terenie – innowacje pedagogiczne po nowemu.

5. Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkolu a reforma edukacji.

 6. Zobaczyć siebie oczami uczniów.

7. Rób to, co możesz, za pomocą tego co masz, tam, gdzie jesteś, czyli… nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej witają nową reformę z uśmiechem.

8. Mediacja a inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.

9. Learning Outside the Classroom/ Lernen außerhalb des   Klassenzimmers, czyli „Uczenie poza salą lekcyjną – nauka języków w  przestrzeni publicznej”.

10. Jak uczyć matematyki z sukcesem.

11. Trendy, perspektywy i ograniczenia między edukacją informatyczną a rynkiem pracy.

12. Kluczowe problemy współczesnej dydaktyki biologii.

13. Czym jest Żywa Biblioteka?

14. Inspiracje, czyli jak pracować inaczej. Spotkania ze sztuką.


strona główna