Zakończenie roku akademickiego

Uroczystą konferencją zakończono w PCEiK miniony rok akademicki 2016/17.

25 sierpnia w sali widowiskowej BiFK absolwentom studiów podyplomowych zostały wręczone świadectwa ich ukończenia.  Gratulacje studentom złożyli starosta powiatu oleśnickiego Wojciech Kociński oraz dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM dr Rafał  Kosmulski.

Podsumowując poprzedni rok,  dyrektor  Grażyna Dłubakowska podziękowała za zaufanie, jakim 115-osobowa grupa nauczycieli obdarzyła PCEiK, podejmując tu studia na wybranych przez siebie kierunkach, a także władzom uczelni za udaną współpracę. Wyraziła także nadzieję na kontynuację tak dobrze rozpoczętego współdziałania.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać wykładu  „O budowaniu poczucia własnej wartości” prowadzonego przez p. Jerzego Rządzkiego.


strona główna