GALA PCEiK 2017 -II część

II część uroczystości odbyła się o godz. 17.00, gdy gośćmi PCEiK-u byli wychowankowie zajęć artystycznych. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice i przyjaciele. Był to moment, w którym dyrektor PCEiK , Grażyna Dłubakowska, mogła w szczególny sposób podziękować instruktorom kół zainteresowań za ich wielomiesięczną  pracę, a Radzie Rodziców MDK za życzliwą pomoc w organizacji wielu wydarzeń. artystycznych. Nauczyciele natomiast  mieli okazję  zaprezentować w niebanalny sposób osiągnięcia swoich wychowanków i zaprosić młodzież do udziału w zajęciach w przyszłym roku szkolnym.


strona główna