Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej

Uwzględniając nowy kierunek polityki oświatowej państwa Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury organizuje doskonalenie zawodowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej. Spotkania informacyjne odbywają się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. W załączeniu szczegółowy plan najbliższych konsultacji (informatyka, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, język polski, fizyka, matematyka, biologia, przyroda, przedmioty zawodowe, historia, WOS).

ZAPROSZENIE


strona główna