II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni   Państwo,  
Dyrektorzy szkół  ponadgimnazjalnych  i placówek doskonalenia nauczycieli

Ministerstwo Energetyki zaprasza do udziału w konferencji – II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej, która odbędzie się dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 9:00 – 15:00), w siedzibie Ministra Energii, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą. 

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół oraz zainteresowanych nauczycieli i doradców  metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. 

Konferencja ma na celu wypracowanie głównych kierunków edukacji na poziomie średnim, kształcenia na poziomie wyższym oraz doskonalenia nauczycieli w obszarze związanym z  energetyką jądrową oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w obszarze edukacji dotyczącej energetyki jądrowej, funkcjonującymi w wybranych krajach – Francji i Finlandii. W załączeniu przesyłam ramowy program konferencji.

Uprzejmie informuję, iż udział w konferencji jest nieodpłatny. Ministerstwo Energii nie pokrywa kosztów podróży uczestników.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosiłabym o przesłanie potwierdzenia udziału Państwa  w tej konferencji oraz przesłanie potwierdzenia udziału wytypowanych przez Państwa osób  do dnia 10 kwietnia 2017 r., na adres: agnieszka.negadowska@me.gov.pl <mailto:agnieszka.negadowska@me.gov.pl>  (tel. 22 693 47 42)   lub justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl <mailto:rutkowska@me.gov.pl>  (tel. 22 693 46 30).

 

http://www.me.gov.pl/node/27100


strona główna