Wdrażanie nowej podstawy programowej – spotkania informacyjne

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do skorzystania ze spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów nauczania. Będą one odbywać się w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury a poprowadzą je doradcy i konsultanci naszego ośrodka.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem szkoleń (zaproszenie).

Informujemy , że przedmioty nie ujęte w podanym planie, zostaną uwzględnione w kolejnym harmonogramie, który opublikujemy w II poł. kwietnia.

ZAPROSZENIE

 

 


strona główna