Projekt edukacyjny społeczny „Klub Empatyczek – dowód na empatię mi daj !!!!”

„Empatia jest nieustannym odkrywaniem – podobnie jak samo życie, chociaż na małą skalę”. J. Rembowski

Uczyć  wrażliwości,  stać się znowu małym dzieckiem, pamiętać tamten zachwyt odszukać radość i ciekawość światem, o którym  opowiadali dorośli – czy to jest możliwe?

Dziewczęta ze Szkolnego Klubu Empatyczek FK z ZSP im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Twardogórze i ich opiekunka Pani Jadzia Woźniak – w kolejnych  akcjach odwiedzin w przedszkolach  z „Mądrymi bajkami z całego świata”  – udowodniły, że tak !!!

Maria Montessori – rzeczniczka dzieci,  proponowała pedagogikę „przenikniętą duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko i  miała absolutną rację.

Przez zabawę-nauka. Montessori uważała, że dzieci młodsze są naturalnie zainteresowane dziećmi starszymi i w sposób spontaniczny je naśladują. Zaistnieje  wtedy między nimi porozumienie, nad jakim długo i ciężko trzeba pracować w relacjach dorośli-i dzieci.

Klub Empatyczek – dowód na empatię mi daj !!!!


strona główna