Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury otrzymało informację z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącą kształcenia językowego cudzoziemskich dzieci. W  związku z tym, że w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych na Dolnym Śląsku w tym w Powiecie Oleśnickim  edukację  pobiera znaczna liczba obcokrajowców, nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w ramach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego proszę o zapoznanie się z poniższą ofertą.

Ulotka informacyjna

www.sjpik.uni.wroc.pl


strona główna