V Powiatowy Konkurs WOS :Integracja europejska-wczoraj i dziś

25 lutego 2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się V Powiatowy Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Tematem tegorocznej edycji była. „ Integracja europejska – wczoraj i dziś”.
Autorką zadań konkursowych była mgr Agnieszka Rottau- Bracka- nauczyciel WOS i historii w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie. Patronat honorowy nad konkursem objęła poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Lidia Geringer de Oedenberg, która ufundowała nagrodę dla zwycięzcy. Nagrodą jest wyjazd w miesiącu sierpniu do Brukseli.


Po konkursie odbył się wykład, który wygłosiła dr hab. Monika Klimowicz – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem wykładu były „Najważniejsze wyzwania w Unii Europejskiej na początku XI wieku”. Podczas wykładu zostały podjęte takie kwestie, jak: wyzwania w UE w kontekście wewnętrznego zarządzania (m.in. kryzys i jego skutki, członkostwo nowych państw), otoczenie zewnętrzne UE (Rosja, Syria).
Celem konkursu było propagowanie nauki wiedzy o społeczeństwie, rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką europejską, poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, kształtowanie świadomości współpracy między państwami unijnymi, wdrażanie uczniów do samodzielnego i selektywnego korzystania z informacji. W konkursie brało udział 16 uczniów ze szkół: I LO, w Oleśnicy, LO w Sycowie, ZSP w Bierutowie, ZSP w Oleśnicy, ZSP w Twardogórze i ZSP w Sycowie. Uczniowie rozwiązywali test złożony z zadań zamkniętych i otwartych.
Wszystkim uczniom dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.

Wyniki: max. ilość punktów – 90
I miejsce – Piotr Michalak – I LO w Oleśnicy, opiekun pani Anetta Grzesik-Robak
II miejsce – Marcin Łacina – LO w Sycowie, opiekun pani Małgorzata Herbeć
III miejsce – Jacqeline Panaś – I LO w Oleśnicy, opiekunpani


strona główna