PCEiK na zajęciach na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dzieci i młodzież z PCEiK uczęszczające na zajęcia taneczne i gimnastyczne były gośćmi na AWF we Wrocławiu w Zakładzie Gimnastyki.
Wykładowcy p. dr J. Serafin oraz p. dr H. Sienkiewicz chętnie odpowiadali na wszystkie pytania dzieci, wyjaśniali budowę i asekurację w figurach i budowie piramid gimnastycznych oraz prezentowali ze studentami mini układy gimnastyczne. Podczas wspólnych zajęć dzieci mogły skorzystać ze wszystkich sprzętów, jakie znajdowały się w sali gimnastycznej. Uczestnicy zajęć wraz z opiekunem i nauczycielem grupy – panią Klaudią Skadorwa (absolwentką tej uczelni) życzyliby sobie takich warunków na co dzień.

Była to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta na Akademii Wychowania Fizycznego, wizyta wyjątkowo udana, sprzyjająca rozwojowi gimnastycznemu dzieci i młodzieży. Wykładowcom wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego Zakładu Gimnastyki Dyrektor PCEiK wraz z opiekunem grupy składa podziękowania za czas poświęcony uczestnikom zająć z gimnastyki artystycznej i otwarcie drzwi może dla przyszłych studentów tej uczelni.


strona główna