Doskonalenie nauczycieli

19 listopada 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbyły się szkolenia, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Z oferty edukacyjnej PCEiK w tym dniu skorzystało blisko 80 osób z grona pedagogicznego.

Tematyka szkoleń obejmowała:

„Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania” – warsztaty przeprowadziła Pani Alina Żwirblińska, a koordynowała je Pani dr Lidia Sikora, konsultant PCEiK ds. pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

„Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego” – warsztaty przeprowadziła Pani Blandyna Rosół-Niemirowska, konsultant PCEiK ds. edukacji polonistycznej i awansu zawodowego nauczycieli.

„Dysleksja. Język obcy a dysleksja – metody pracy” -warsztaty przeprowadziła Pani Anna Abramczyk, a koordynowała je Pani Ewa Piątkowska-Mider, konsultant PCEiK ds. nauczania języków obcych.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasza oferta edukacyjna spotkała się takim zainteresowaniem ze strony nauczycieli. Zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach.

 


strona główna