Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Janem Miodkiem

Z a p r a s z a m y

zainteresowanych nauczycieli na wykład
o czytelnictwie i poprawnej mowie polskiej wygłoszony przez prof. dr hab. Jana Miodka

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
  W. Szymborska

Termin: 1 grudnia 2015 r.

Godzina: 17.00

Miejsce: Sala Rycerska – Zamek Książąt Oleśnickich

Komunikat: informujemy, że po spotkaniu będzie możliwość nabycia publikacji prof. Jana Miodka oraz uzyskanie autografu

Wykład wygłosi: prof. dr hab. Jan Miodek – Profesor zwyczajny doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego, honorowy członek i członek prezydium Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, redaktor naczelny „Rozpraw Komisji Językowej WrTN”, doktor honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Opolskiego, promotor ok. 200 prac magisterskich i 24 prac doktorskich. Od 1968 – cotygodniowa rubryka językowa „Rzecz o języku” („Słowo Polskie”, obecnie „Polska. The Times”), 1987-2007 – cotygodniowy program telewizyjny „Ojczyzna polszczyzna”, od 2009 – cotygodniowy program telewizyjny „Słownik polsko@polski”. Z gościnnymi wykładami wyjeżdżał do Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Szwecji, Danii, Francji, Belgii, Anglii, Irlandii, USA, Kanady i na Litwę.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72 w terminie do 27 listopada 2015 r.

Ze względu na miejsce organizacji spotkania liczba miejsc jest ograniczona (100 miejsc)
– decyduje kolejność zgłoszeń.
UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SPOTKANIA.


strona główna