Ogólnopolski Tydzień Kariery

indeks

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Między innymi mogą to być:

  • działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady, czy też targi, konkursy itp.),
  • działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne, zaangażowane media.

Biuro OTK, zlokalizowane jest w Warszawie. Strona internetowa OTK – www.tydzienkariery.pl – pełnią funkcje koordynacyjno-informacyjne.

Za szczególną aktywność i nowatorstwo zaprezentowane podczas OTK przewidujemy nagrody. Organizatorzy imprez i aktywni uczestnicy otrzymają pisemne podziękowanie i potwierdzenie czynnego udziału w projekcie oraz raporty z działań będą zaprezentowane na stronach internetowych OTK i SDSiZ.

Planując swoją przyszłość można liczyć tylko na siebie – samemu osiągać swoje sukcesy, samodzielnie szukać rozwiązań, wierzyć w swoje rozwiązania… Czasami wtedy niestety błądzimy po omacku, szukamy nie tam gdzie trzeba, korzystamy z niewłaściwych narzędzi…

Można jednakże poszukać wsparcia – znaleźć mentora, doradcę kariery i w ten sposób znacznie zwiększyć swoje szanse! Wszystkim pragnącym lepszej przyszłości – mówimy dziś:

Poznaj swojego doradcę kariery!”

Działaj sprawniej, szybciej, efektywniej, wybieraj, planuj, zarządzaj swój karierą edukacyjno-


strona główna