Zaproszenie na spotkania w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

Zapraszamy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia „Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego w świetle wymagań i powinności rozporządzenia MEN” – termin 15 października 2015 r.  godz. 16.00.   Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, chemii, geografii na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Jak wspólnie rozwiązywać problemy? – zasady pracy sieci i działań na platformie internetowej” – termin 21 października 2015 r.  godz. 15.30.    Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Terapeutów  – termin 21 października 2015 r.  godz. 16.00  Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy „Prawo autorskie w szkole – termin 22 października 2015 r.  godz. 11.00.  Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych  „Przepisy na zajęcia – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w edukacji ekonomicznej – termin 22 października 2015 r.  godz. 15.30  Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli wychowawców na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców  – dlaczego warto? – termin 27 października 2015 r.  godz. 16.00  Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli plastyki, techniki, zajęć artystycznych, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych „Weź kulturę w swoje ręce – termin 27 października 2015 r. godz. 15.00.   Zaproszenie

 

 


strona główna