Zapraszamy do udziału w konferencji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele ze szkół oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Oleśnickiego,
– Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy organizuje konferencję powiatową składającą się z dwóch części:
część pierwsza konferencji obejmować będzie podsumowanie realizacji projektu
„Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast |
część druga będzie inauguracją nowego roku szkolnego zostaną przedstawieni konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele instruktorzy, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą realizować ofertę Centrum, kierowaną do dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. Dzięki gościnności Pani Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego – Jolanty Kwaśniewskiej konferencja odbędzie się 22 września b.r. o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej II LO w Oleśnicy.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z: wystawami tematycznymi podsumowującymi projekt, prezentacjami multimedialnymi oraz materiałem filmowym przygotowanym na temat procesu wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie oleśnickim pt. „Refleksje środowiska pedagogicznego na temat projektu”. Gość konferencji dr Mirosław Radoła z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawi rozważania na temat „Nauczyciel – zadania, kompetencje, budowanie własnego autorytetu”.

Zachęcamy nauczycieli do udziału w konsultacjach grupowych, które rozpoczną się po oficjalnej części konferencji – zgodnie z załączonym programem.

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem w konsultacjach grupowych prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: sekretariat@pceik.pl

Na atrakcyjność konsultacji grupowych z pewnością wpłynie spotkanie autorskie z pisarzem Stanisławem Srokowskim, autorem książek o tematyce kresowej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych zostaną zapoznani się z ofertą WSiP. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego pozyskania publikacji ORE.

PROGRAM KONFERENCJI – 22.09.2015 r.


strona główna