Zakończyły się szkolenia!!!

Zakończyły się już wszystkie warsztaty w ramach RPW oraz szkolenia sieci współpracy i samokształcenia.Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Zaświadczenia, potwierdzające udział w projekcie,  wydawane będą na sierpniowej radzie pedagogicznej.


strona główna