Nowoczesny Nauczyciel Bibliotekarz

28 maja w Bibliotece Pedagogicznej miało miejsce ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem było to spotkanie podsumowujące.

Warsztat miał na celu podsumowanie i omówienie pracy sieci, zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań.

Podczas szkolenia poruszono tematykę odpowiedzialności za zgromadzone książki. Zbiory biblioteczne podlegają ochronie pod względem ilościowym i wartościowym. Wśród zadań bibliotekarza, oprócz gromadzenia i udostępniania przepisy prawne nakładają obowiązek przeprowadzanie inwentaryzacji. Jest to zadanie wymagające dużego nakładu czasu i pracy, ale przy odpowiedniej organizacji skontrum nie jest takie trudne – jak przedstawiła w swoim wystąpieniu Pani Jadwiga Maszorek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.

W następnej części spotkania Pani Grażyna Hrebeniuk, nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej przedstawiła i omówiła tegoroczną pracę nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych członków sieci wsparcia na spotkania w kolejnym roku szkolnym.

 

 

 

Grażyna Hrebeniuk.


strona główna