Spotkanie sieci ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”

4 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”, które poprowadziła p.Anna Cieślik. Tematem spotkania była ”Organizacja pracy uczniów z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których dyskutowali nad wskazanym tematem. Całość została podsumowana i przedstawiona na forum całej grupy. Treści, które zostały omówione podczas spotkania sieci to:

– Czego brakuje nauczycielom? Jak udzielać sobie wsparcia i budować sieć współpracy?,

– Organizowanie, planowanie i dokumentowanie pracy z wykorzystaniem  doświadczeń – wymiana dobrych praktyk,

– Korzyści płynące ze stosowania doświadczeń podczas lekcji,

– Scenariusze lekcji.

Spotkanie prowadzone było metodą world cafe, dzięki czemu uczestnicy mogli swobodnie wymieniać się swoimi doświadczeniami z pracy nauczyciela.

Pracę sieci koordynuje dr Józef Krawczyk.


strona główna