Harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”

*POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI PRACY DYREKTORA22.05.2015 godz.9.00

*DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH4.05.2015 godz.16.00, 25.05.2015 godz.16.00

*JAK WSPIERAĆ UCZNIA W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI? 8.05.2015 godz.15.00

*ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE18.05.2015 godz.14.30

*ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU PODNOSZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA – 13.05.2015  godz.15.00 


strona główna