II Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dniach 23 i 24 marca 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej. Współorganizatorami konkursu były: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Pomysłodawczynią tego wyjątkowego konkursu, który wykracza tematyką poza program szkolny, jest Katarzyna Wyżyn – pedagog szkolny w I LO w Oleśnicy.
Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów wiedzą psychologiczną dotyczącą zjawisk społecznych oraz rozwijanie umiejętności ich interpretowania i odnoszenia do codziennego życia.
Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła takich zagadnień, jak: stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, uległość wobec autorytetu, budowanie obrazu siebie i kreowanie swego wizerunku w oczach innych ludzi, oddziaływanie reklamy na postawy oraz zachowania prospołeczne.


Uczniowie, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, współzawodniczyli w dwuosobowych drużynach, pisząc test z wiedzy psychologicznej oraz przedstawiając prezentację multimedialną na wybrany temat.
Pierwszego dnia zmagań swoją wiedzę psychologiczną prezentowało siedem drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Reprezentowane były takie szkoły jak: ZSP w Międzyborzu, ZSP w Sycowie, I i II Liceum ogólnokształcące w Oleśnicy oraz Liceum Ogólnokształcące w Sycowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w konkursie drużyn z ZSP w Sycowie i ZSP Międzyborzu, które to szkoły nie są nastawione na kształcenie humanistów.
Laur zwycięstwa przypadł drużynie z II LO z Oleśnicy, w składzie: Izabela Noworyta i Ewa Batóg (opiekun Marta Wójcik ). Druga w klasyfikacji była drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie w składzie: Paulina Zaskórska i Katarzyna Wąsowska (opiekun Anna Lewek),zaś na trzecim miejscu uplasował się zespół z ZSP w Międzyborzu reprezentowany przez Klaudię Horoszko i Oliwię Szuster (opiekun Urszula Kołodziej). Autorką pytań testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych była Małgorzata Nowak, konsultant PCEIK ds. psychoedukacji, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy.
Kolejnego dnia do konkursu przystąpiło aż jedenaście drużyn gimnazjalnych. Reprezentowane były takie szkoły, jak: Gimnazjum w Międzyborzu, Twardogórze, Dobroszycach i Bierutowie, a także Gimnazjum nr 1 i 2 z Oleśnicy oraz Gimnazjum Gminy Oleśnica.
Autorką pytań dla młodszych uczniów była Katarzyna Wyżyn. Dla gimnazjalistów zmierzenie się z fachową literaturą z zakresu psychologii społecznej było dużym wyzwaniem, ale poradzili sobie z nim świetnie dorównując swoim kolegom ze szkół ponadgimnazjalnych zarówno przygotowaniem teoretycznym, jak też wystąpieniami,. Pierwsze miejsce bezapelacyjnie zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy w składzie: Nina Wieczorek i Julia Płuciennik. Dziewczęta najlepiej poradziły sobie z rozwiązaniem testu psychologicznego, a ich prezentacja zdobyła największe uznanie jurorek. Drużyną opiekowały się Beata Rubaszewska i Barbara Zdyb. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Samorządowego w Międzyborzu w składzie: Renata Kubacki i Agata Duś, którą przygotowała do konkursu Marta Piaskowska-Żak. Na trzecim miejscu uplasowały się uczennice z Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach: Kamila Papis i Natalia Górecka przygotowane przez Jadwigę Łukasiewicz.
Ogółem w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 36 uczniów oraz 13 opiekunów (głównie pedagogów szkolnych).Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez SWPS we Wrocławiu, które wręczyła przedstawicielka uczelni Iga Lewińska oraz dyrektor PCEiK Grażyna Dłubakowska. Laureaci wraz z opiekunami wezmą 29 kwietnia udział w wycieczce do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz otrzymają nagrody na corocznej Gali Konkursów PCEiK, organizowanej 19 czerwca 2015 r. w MOKiS.
Organizatorki konkursu Katarzyna Wyżyn i Małgorzata Nowak serdecznie dziękują opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie uczniów oraz gratulują uczestnikom wykazania się wiedzą psychologiczną na bardzo wysokim poziomie.


strona główna