Spotkanie sieci matematyków

13 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbyło się spotkanie sieci ”Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?”. Tematem spotkania było: ”Budowanie interaktywnych pomocy dydaktycznych”, a jego celem podniesienie kompetencji nauczyciela w zakresie włączania oprogramowania do procesu dydaktycznego. Spotkanie miało charakter wykładu i warsztatu, na których uczestnicy tworzyli interaktywne ilustracje z zakresu:

– geometrii płaskiej

– badania relacji pomiędzy wielkościami liczbowymi,

– przekształcania wykresów funkcji.

Ekspertem sieci po raz kolejny był dr Przemysław Kajetanowicz.


strona główna