Spotkanie sieci ”Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w celu podnoszenia efektów kształcenia”

5 marca 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbyło się spotkanie sieci ”Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w celu podnoszenia efektów kształcenia” w ramach projektu ”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”.

Ekspertem była p.Jolanta Lazar, która omówiła temat: ”Kalkulator EWD 100. Jednoroczne wskaźniki EWD”. Uczestnicy na początku wysłuchali krótkiego wykładu, a następnie wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych w pracowni komputerowej gdzie:

– odczytywali i interpretowali wykresy jednoroczne wskaźniki EWD,

– analizowali czynniki kontekstowe i na jej podstawie ustalali pogłębione analizy z kalkulatorem EWD 100,

– dokonywali samooceny szkoły na podstawie analizy jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD.

Dzięki ćwiczeniom uczestnicy uporządkowali swoją wiedzę na temat Kalkulatora EWD.

Na koniec spotkania koordynator sieci, p. Bożena Święch, omówiła z uczestnikami sieci dalszy harmonogram pracy.


strona główna