Mapy myśli

Mapy myśli

W Bibliotece Pedagogicznej miało miejsce kolejne – trzecie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 24 lutego. Jego temat brzmiał: Mapy myśli – kreatywne myślenie, skuteczne notowanie.

Szkolenie miało na celu było nabycie umiejętności tworzenia map myśli i zastosowanie ich w pracy  z uczniem. Mapy myśli pobudzają wyobraźnię, wymiary, kolory, przestrzeń – wzmagają wielokrotnie zdolność nauki i zapamiętywania, kreatywność i pozwalają na pełne wykorzystanie mocy umysłu. Podczas szkolenia uczestnicy tworzyli mapy z wykorzystaniem darmowego oprogramowania.

Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy szkolenia mieli możliwość przećwiczenia zdobytych wiadomości w praktyce.

Prowadzącym zajęcia była Beata Malentowicz – edukator Dolnośląskiej  Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób biorących w nim udział. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych członków sieci wsparcia na kolejne spotkanie.

 

Grażyna Hrebeniuk


strona główna