Konsultacje w ramach sieci ”Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?”

Zapraszamy na konsultacje w ramach sieci ”Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?”, które odbędą się 20.02.15 o godz.15.00 w budynku PCEiK. Konsultacje dotyczyć będą awansu zawodowego, a osobą prowadzącą – koordynator sieci – p.Jolanta Łuc.


strona główna