Zapraszamy do udziału w konkursie literackim!

ZAPRASZAMY

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH

do wzięcia udziału w konkursie literackim pod hasłem:

,,Historia mojej miejscowości…’’

     w kategorii:

* wiersz (zestaw składający się z trzech wierszy)

* opowiadanie (jedno opowiadanie)

* forma dziennikarska (wywiad, reportaż)

REGULAMIN KONKURSU

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY

BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA W OLEŚNICY

ZAPRASZA

 UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

do wzięcia udziału w konkursie literackim pod hasłem:

,,Historia mojej miejscowości…’’

                                  w kategorii:

* wiersz (zestaw składający się z trzech wierszy)

 * opowiadanie (jedno opowiadanie)

* forma dziennikarska (wywiad, reportaż)

Prace – napisane zgodnie z regułami gatunku – należy przesłać

do 30 kwietnia br. pod adresem:

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnicy

Do oryginalnych tekstów – przepisanych na komputerze w trzech egzemplarzach,

oznaczonych godłem – należy dołączyć kopertę

(oznaczoną tym samym godłem i z dopiskiem ,,Konkurs literacki’’),

zawierającą następujące informacje:

*  imię i nazwisko ucznia, jego adres domowy

* imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

* adres, nazwę i numer telefonu szkoły oraz klasę, do której chodzi uczeń

Teksty będą oceniane i recenzowane przez kompetentne jury. Najlepsze zostaną  uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja br., a rozdanie nagród odbędzie się na początku czerwca br.

Dodatkowych informacji udziela w Bibliotece mgr Jadwiga Maszorek osobiście lub pod numerem telefonu: 71 314 21 46,   e-mail: olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl


strona główna