Spotkanie sieci dyrektorów

W dniu 12 stycznia odbyło się kolejne spotkanie sieci dyrektorów, którego tematem była ”Ochrona danych osobowych w placówce”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i procedurami dotyczącymi zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania, modyfikowania i archiwizowania danych osobowych.

Główne zagadnienia szkolenia to:

1. podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych,

2. obowiązki dyrektora placówki oraz pracowników w zakresie ochrony przetwarzanych danych,

3. procedury postępowania przy przetwarzaniu danych,

4. zasady wdrożenia w placówce Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

5. propozycje dokumentów placówki niezbędnych do zbierania i przetwarzania danych osobowych pracowników, uczniów, rodziców,

6. zgłoszenie danych do GIODO.

Uczestnicy dzięki spotkaniu zdobyli wiedzę prawną oraz poznali procedury wdrażania działań w zakresie ochrony danych osobowych, a także poznali podstawowe dokumenty wewnętrzne obowiązujące w placówce.

 


strona główna