Komisja Nadzoru Finansowego w ZSP

29 października b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
powiatu oleśnickiego oraz uczniowie tej szkoły uczestniczyli w seminarium „Konsument na rynku ubezpieczeniowym
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych”. Spotkanie, zorganizowane przez Annę Kocik doradcę ds.szkolnictwa
zawodowego PCEiK, prowadziła Pani Bożena Zielińska-Kurpiel pracownik Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

W trakcie seminarium uczestnicy poznali regulacje prawne oraz rodzaje ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Pani prelegent, jako wieloletni pracownik firmy ubezpieczeniowej, na konkretnych przykładach omówiła wybrane problemy z zakresu praw i obowiązków klientów usług ubezpieczeniowych. Ostatni blok tematyczny adresowany był do nauczycieli, dotyczył omówienia scenariusza zajęć dydaktycznych do wykorzystania z młodzieżą.

Problematyka seminarium dotyczyła zagadnień bardzo praktycznych i przydatnych w naszym codziennym życiu, ponieważ wszyscy jesteśmy obywatelami oraz konsumentami funkcjonującymi
w rzeczywistości gospodarczej. Spotkanie uczniów oraz nauczycieli z pracownikiem KNF z pewnością przyczyniło się do wzrostu świadomości w zakresie ubezpieczeń gospodarczych,
a dla tych drugich było także okazją do poszerzenia warsztatu dydaktycznego.

 

Anna Kocik doradca ds.szkolnictwa zawodowego PCEiK

« 1 z 5 »


strona główna