Przeciw agresji i przemocy w szkole – powiatowa konferencja oświatowa

 

Profilaktyka przemocy i agresji w szkole  była tematem konferencji zorganizowanej w dn. 28 października 2014 r. przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy.

 

 

Konferencja skierowana była przede wszystkim do pedagogów, psychologów, terapeutów i wychowawców z placówek oświatowych powiatu oleśnickiego. Odbywała się ona pod patronatem Starosty Oleśnickiego oraz Burmistrza Miasta Oleśnicy.

 

Wśród zaproszonych gości byli obecni  wicestarosta oleśnicki p. Sławomir Pytel oraz burmistrz Oleśnicy p. Jan Bronś.

Wszystkich, którzy zechcieli przybyć do sali MOKiS, powitały:  dyrektor PCEiK Grażyna Dłubakowska i dyrektor ZPP-P Małgorzata Nowak.

Zagadnienie profilaktyki agresji i przemocy w szkole znalazło się wśród priorytetowych kierunków polityki oświatowej MEN.

Przemoc w szkole jest faktem. Mówią o tym zarówno badania MEN, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Często nauczyciele nie bardzo chcą na ten temat rozmawiać, bo mają małe zewnętrzne wsparcie lub nie mają go w ogóle – mówiła Minister Oświaty w Sejmie.

Odpowiadając na tak zasygnalizowany problem Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury zaprosiło z wykładem nt.: Agresja i przemoc w szkole – formy występowania, częstotliwość, interwencja dra Jakuba Kołodziejczyka z UJ w Krakowie, który od lat zajmuje się badaniem tego zjawiska w polskich szkołach . Następnie swoje wystąpienia miały także panie: Alicja Najmrodzka i Agnieszka Cwynar z ZPP-P w Oleśnicy, pani Beata Krzesińska – pracownik PCPR , p. Danuta Szczepanik – dyr. MOPS, sędzia Anna Kuziak reprezentująca Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Oleśnicy i mł. ins. Jacek Gałuszka – Komendant Powiatowej Policji w Oleśnicy. Na zakończenie ofertę PCEiK oraz ZPP-P nawiązującą do tematu konferencji przedstawiły : wicedyrektor PCEiK Małgorzata Kozłowska i dyrektor ZPP-P Małgorzata Nowak.

Dla wszystkich placówek oświatowych z powiatu zostały przygotowane materiały pokonferencyjne, które można odbierać w sekretariacie PCEiK.

« 2 z 19 »

 


strona główna