Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Oleśnicy – 2014

Lokalne Centrum Informacji Zawodowej działające przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zorganizowały po raz szósty Ogólnopolski Tydzień Kariery, który odbył się w dniach 20-26 października 2014r. Projekt realizowany był pod patronatem Pana Zbigniewa Potyrały Starosty Oleśnickiego.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”.

Inauguracja VI OTK w powiecie oleśnickimi odbyła się w Zamku Książąt Oleśnickich w dniu 22 października 2014 r.

Uczestnikami konferencji byli uczniowie najstarszych klas z liceów ogólnokształcących z Oleśnicy i powiatu oraz ZSP w Oleśnicy. Maturzyści podczas wystąpień zaproszonych prelegentów mieli okazję zastanowić się nad budowaniem ścieżki własnej kariery. Głównym prelegentem był pan Leszek Malinowski, trener i wykładowca, współpracownik wielu firm szkoleniowych, asesor kompetencji zawodowych. Poza tym swoje wystąpienia zaprezentowali panie: Irena Lisikiewicz – dyrektor PUP w Oleśnicy oraz Barbara Zdyb – pedagog w Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy.

Kontynuacją podjętego w ramach OTK tematu były warsztaty edukacyjno – aktywizujące dla maturzystów. 23 października 2014r. PCEiK gościło uczniów klas czwartych z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych z Twardogóry , Sycowa , Międzyborza i Bierutowa. Warsztaty dla młodzieży poprowadziły panie :

 

  • Ewelina Wieczorek z PUP w Oleśnicy
  • Katarzyna Erbert-Cybulska, Krystyna Bednarska i Alicja Najmrodzka z ZPPP w Oleśnicy.
  • Pani Dominika Buczkowska – kierownik Biura Karier przy Uniwersytecie Wrocławskim

 

Celem warsztatów była pomoc w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, zapoznanie ze zmieniającymi się potrzebami pracodawców, a także doradztwo w zakresie właściwego określenia własnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Koordynatorem projektu Ogólnopolskie Dni Kariery w Powiecie Oleśnickim była Pani Wioletta Leśniowska, doradca zawodowy PCEiK .

 

 


strona główna